Zákaznícke centrum


Reklamációk

Visszatérési politika

1. Bevezető rendelkezések

Az értékesített terméknek rendelkeznie kell az előírt vagy törvényileg előírt minőséggel, mennyiséggel, mérettel vagy tömeggel, és hibamentesnek kell lennie, különösen meg kell felelnie a kötelező műszaki előírásoknak. Az AKD felelős az eladott termékek minőségért. Használt termékek esetében az eladó nem felel a használatukból eredő hibákért. Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.

A Vásárló köteles az átvételkor ellenőrizni a leszállított áru mennyiségét és állapotát, valamint az esetleges eltéréseket a kísérő dokumentumban, általában a szállítólevélben feltüntetni. Ha a vevő csak az áru kicsomagolása után talál károkat a kiszállított árun, és feltételezi, hogy az áru a szállítás során megsérült, ezt a tényt 3 munkanapon belül be kell jelentenie és írásban értesítenie kell az AKD-t. Célszerű a sérült termék fénykép dokumentációját elküldeni. A jótállási feltételek és az esetleges panasztétel a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A garancia igényléséhez a Vásárlónak fel kell mutatnia a vásárlást igazoló számlát.

2. Reklamáció benyújtása

A Vásárló írásban értesíti esetleges panaszát, pl. elektronikus formában az akdsro@akdsro.sk e-mail címre, és erre választ kap. Ha az AKD nem küld visszaigazolását, javasoljuk, hogy ellenőrizze reklamációja állapotát telefonon vagy személyesen.

Az a Vásárló amely fogyasztóként vásárol 24 hónapos garanciát kap a megvásárolt termékekre. Vállalkozók esetében a garancia 12 hónap, hacsak a vásárláskor másként nem állapodtak meg. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket a termékek szokásos használatával keletkeznek - elhasználódnak, illetve a termékek helytelen használatával, illetéktelen beavatkozással stb.

Ha a Vásárló hibát fedez fel a terméken, kérelmével az AKD-hoz fordulhat, és a hibás termék használatát a hiba orvoslásáig megszünteti. Ha a hibás terméket a Vásárló továbbra is használja, aminek következtében eltávolíthatatlanná válik, az eladó a reklamációját nem fogadja el.

3. Termékhibák

Kijavítható hibák esetében az AKD köteles indokolatlan késedelem nélkül a hibát ingyenesen, időben és megfelelően eltávolítani.

Kijavíthatatlan hibák esetében, amelyek megakadályozzák a megvásárolt termékek használatát a Vásárlónak joga van a hibás termék kicserélésére vagy jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Ha kijavíthatatlan hibáról van szó, amennyiben a termék használható, a Vásárló kedvezményre jogosult az áru vételárából. Az AKD a megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszi a hiba jellegét, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

4. Alternatív vitarendezés

Az alternatív vitarendezésről további információk az ennek dedikált szekcióban találhatók. Vagy a linkre kattintva: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_hu.htm