Ügyfélközpont


Reklamációk

Visszatérési politika

1. Bevezető rendelkezések

Az értékesített terméknek rendelkeznie kell az előírt vagy törvényileg előírt minőséggel, mennyiséggel, mérettel vagy tömeggel, és hibamentesnek kell lennie, különösen meg kell felelnie a kötelező műszaki előírásoknak. Az AKD felelős az eladott termékek minőségért. Használt termékek esetében az eladó nem felel a használatukból eredő hibákért. Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.

A Vásárló köteles az átvételkor ellenőrizni a leszállított áru mennyiségét és állapotát, valamint az esetleges eltéréseket a kísérő dokumentumban, általában a szállítólevélben feltüntetni. Ha a vevő csak az áru kicsomagolása után talál károkat a kiszállított árun, és feltételezi, hogy az áru a szállítás során megsérült, ezt a tényt 3 munkanapon belül be kell jelentenie és írásban értesítenie kell az AKD-t. Célszerű a sérült termék fénykép dokumentációját elküldeni. A jótállási feltételek és az esetleges panasztétel a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A garancia igényléséhez a Vásárlónak fel kell mutatnia a vásárlást igazoló számlát.

2. Reklamáció benyújtása

A Vásárló írásban értesíti esetleges panaszát, pl. elektronikus formában az akdsro@akdsro.sk e-mail címre, és erre választ kap. Ha az AKD nem küld visszaigazolását, javasoljuk, hogy ellenőrizze reklamációja állapotát telefonon vagy személyesen.

Az a Vásárló amely fogyasztóként vásárol 24 hónapos garanciát kap a megvásárolt termékekre. Vállalkozók esetében a garancia 12 hónap, hacsak a vásárláskor másként nem állapodtak meg. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket a termékek szokásos használatával keletkeznek - elhasználódnak, illetve a termékek helytelen használatával, illetéktelen beavatkozással stb.

Ha a Vásárló hibát fedez fel a terméken, kérelmével az AKD-hoz fordulhat, és a hibás termék használatát a hiba orvoslásáig megszünteti. Ha a hibás terméket a Vásárló továbbra is használja, aminek következtében eltávolíthatatlanná válik, az eladó a reklamációját nem fogadja el.

3. Termékhibák

Kijavítható hibák esetében az AKD köteles indokolatlan késedelem nélkül a hibát ingyenesen, időben és megfelelően eltávolítani.

Kijavíthatatlan hibák esetében, amelyek megakadályozzák a megvásárolt termékek használatát a Vásárlónak joga van a hibás termék kicserélésére vagy jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Ha kijavíthatatlan hibáról van szó, amennyiben a termék használható, a Vásárló kedvezményre jogosult az áru vételárából. Az AKD a megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszi a hiba jellegét, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

4. Alternatív vitarendezés

Az alternatív vitarendezésről további információk az ennek dedikált szekcióban találhatók. Vagy a linkre kattintva: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_hu.htm