Ügyfélközpont


Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Az AKD s.r.o. vállalat általános szerződési feltételei.

1. Bevezetés

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (továbbiakban: Vásárló) szerződést - fogyasztói szerződést kötnek az AKD Kft.-vel (Práter utca 9. 3. em. 305., 9024 Győr), mint eladóval (továbbiakban: AKD). A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF az AKD honlapján (www.akd.hu) közzétételre került és így a Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte az ÁSZF tartalmát.


Vásárló
- lehet fogyasztó vagy vállalkozó, aki szerződést köt vagy elküldi árajánlat kérését.

Fogyasztó
- az a személy, amely szerződéskötéskor nem vállalkozói tevékenységét végzi.

Vállalkozó
- az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el,
- a cégjegyzékben bejegyzett személy vagy vállalat képviselője,
- személy, aki egy más engedély alapján végzi üzleti tevékenységét,
- a vállalat adószámát megadó személy.
A Vásárló megrendelése elküldésével megerősíti, hogy tisztában van az ÁSZF, a reklamációs feltételekkel, a szállítási módokkal és egyetért velük.

2. Szerződéskötés

A szerződés megkötése a Vásárló által elküldött megrendelés és annak az AKD részéről való megerősítése után valósul meg.
Az AKD köteles a megrendelt áru vagy szolgáltatás teljesítésére a megegyezet árban és a Vásárló köteles kifizetni azt a számlán feltüntetett fizetési határidő betartásával. A Vásárló csak a kiszámlázott összegnek az AKD számlájára való jóváírása után lesz a vásárolt termék tulajdonosa.
Ha a Vásárló szerződéskötéskor választott egy szállítási módot és az árut nem személyesen veszi át, az árura, már a raktárból való kiadáskor átadottként tekintünk. Az áru a megegyezet mennyiségben és kialakításban lesz kiadva a raktárból a leadott megrendelés szerint. Az áru kiadása előtt az AKD az árut becsomagolja, ha nem volt megegyezve másképp, hogy megakadályozza az áru esetleges sérülését. A Vásárló, amely egyaránt Vállalkozó egyetért azzal, hogy az áru kiszállításakor előfordulhat, hogy nem lesz magyar nyelvű használati utasítás csatolva.
Abban az esetben, ha a Vásárló elküldi árajánlat kérését az AKD-nek, elismeri, hogy az AKD által küldött árajánlat csak előzetes, és az áru vagy a szolgáltatás ára különbözhet. Hogy ha az ár kiszállításkor különbözne az árajánlatban megadott ártól, erről az AKD a Vásárlót írásban értesíti. A termékek és szolgáltatások vételára csak megérkezésük után az AKD raktárába határozhatók meg.

3. A személyes adatok védelme és biztonsága

További információk a személyes adatok védelméről szóló szekcióban találhatók.

4. Nyitva tartás:

Az ügyfélszolgálat, az áru kezelése és kiadása a raktárból munkaidőben zajlik. Minden munkanap 8:00 - 16:00, kivéve, ha másként nem volt megegyezve vagy rendkívüli események esetében.

5. Ár

Az AKD által közzétett árak szerződésesek, az AKD általában az árakat áfa nélkül tünteti fel és ajánlatában megjelöli azokat, ha hiányzik a megjelenítés, akkor az ár áfa nélkül értendő. Az árak a közzétett árakon alapulnak és az áfa a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az AKD elállhat a szerződéstől a tévesen megadott árak miatt akkor is, ha a megrendelést a Vásárlónak visszaigazolta. A termékek vagy szolgáltatások akciós ára a készlet erejéig tart, vagy az AKD által meghatározott ideig.

6. Megrendelés

A Vásárló az árut az AKD által megerősített - érvényes, áron vásárolja meg. A vételár az AKD által közzétett vagy elküldött árajánlatok alapján határozódnak meg. A megrendelés létrehozása lehetséges az AKD által működtetet webshopban vagy e-mailben.

7. Elállás
A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől és az árut a kézbesítéstől számított 14 napon belül visszajutatni az AKD-nek. Ez a jog nem gyakorolható olyan árura, amelyet az AKD általában nem kínál, vagy amelyeket a Vásárló igényei szerint gyártottak. Ha a Vásárló vállalkozó, akkor az áru indoklás nélküli, 14 napon belüli visszaküldése, nem lehetséges.
A szerződéstől való elállást írásban kell elküldeni az AKD-nek, ez lehetséges e-mailben is. A cím és további információk az elérhetőségek rovatban találhatók.
Ha a vételár a Vásárló által kifizetésre került, akkor ez az összeg visszatérítésre kerül az áru visszaérkezése és ellenőrzése után, legkésőbb 14 nap elteltével. Az áru visszaküldésének költségeit a Vásárló viseli. A visszatérített összeg csökkentett lehet a visszaküldött árun keletkezet károk miatt, ez akár az áru vételárának a 100 %-át is meghaladhatja.

8. Fizetési feltételek
Az AKD elsősorban bankszámlájára fogadja a Vásárlóktól a termékek vagy szolgáltatások vételárát. Ezek a kiállított számla vagy díjbekérő alapján utalandók. Megállapodás alapján az AKD engedélyezheti az áru vagy szolgáltatások fizetését készpénzben, az AKD raktárában történő átvételekor vagy a kézbesítéskor. A számla vagy díjbekérő fizetési határideje a dokumentumon van feltűntetve.
Az áru az AKD birtokába tartozik mindaddig, amíg nem kerül sor a kiszámlázott összeg teljes kiegyenlítésére, de az esetleges kár kockázata a Vásárlóra hárul, az áru személyes átvétele után vagy az áru kiadása után az AKD ráktárából.

9. Szállítási feltételek
A kézbesítés ideje függ a készleten lévő mennyiségtől és a szállítás idejétől. Az áru elérhetőségét és az előrelátható szállítási időt az AKD írásban közli a Vásárlóval, vagy ha a Vásárló nem kap megerősítést a szállítási idővel kapcsolatban, az AKD-hez fordulhat kérésével.
Ha az áru jelenleg nincs készleten vagy egyedi megrendelés alapján van gyártva, akkor a szállítási idő kb. 3 - 5 hét a megrendelés leadásától. Az AKD értesíti a Vásárlót ez előrelátható szállítási idővel kapcsolatban.
A megrendelt árut lehetséges személyesen átvenni az AKD raktárában vagy más az AKD által megadott helyen. Az AKD kiszállíthatja a megrendelt termékeket jellegüktől függően, akár saját járművel, futárral vagy más szállítási szolgáltatóval. A szállítási költség általában nem tartalmazza az áru kirakodását a járműből vagy felhordását az emeletre. Részletes információk az áru kiszállításával kapcsolatban az áru kiszállítása szekcióban találhatók.

10. Szavatosság
A Vásárló köteles kézhezvételkor ellenőrizni a kiszállított áru mennyiségét és sértetlenségét, és az esetleges eltéréseket a kísérőokmányban, általában a szállítólevélen, feltüntetni. Ha a vevő az áru kicsomagolása után észleli a károkat, és feltételezi, hogy az áru a szállítás során sérült meg, akkor 3 munkanapon belül be kell jelentenie ezt a tényt. A gyors lebonyolítás érdekében e-mailben elküldeni a reklamációt, fényképekkel mellékelve. A reklamációt jótállás alatt a Vásárló csak érvényes-eredeti dokumentummal teheti meg, ez lehet számla vagy nyugta.

11. Záró rendelkezések
Az AKD és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül egy Alternatív Vitarendező vagy Online Vitarendező eljárás keretében rendezik. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással. Bővebb információk a vitarendezés szekcióban találhatók.

Jelen ÁSZF 2023 december 1. napjától hatályosak. Az AKD fenntartja a jogát az ÁSZF megváltoztatására a Vásárló előzetes értesítése nélkül.